Maryjność Polskiej Misji Katolickiej - Polska Misja Katolicka Strasbourg

STRASBOURG
POLSKA MISJA KATOLICKA
MISSION CATHOLIQUE POLONAISE DE STRASBOURG
Przejdź do treści

Maryjność Polskiej Misji Katolickiej


Polacy poza granicami Ojczyzny
zawsze byli mocno związani z Maryją.
Nasz kościół poświęcony jest Matce Bożej z Lourdes.
Symbolem tego jest  widoczna po prawej stronie głównego ołtarza rzeźba Maryi rozmawiającej z Bernadettą. Dzieło to, jak również umieszczoną na głównej ścianie prezbiterium postać Chrystusa Zmartwychwstałego, wykonał artysta Jean CATTANT
Każdego roku w lutym odbywa się odpust ku czci Matki Bożej z Lourdes, poprzedzony nowenną ku Jej czci. W tym dniu wspólnota polska przygotowuje obiad parafialny, z którego dochód przeznaczony jest na potrzeby parafii...dalej

·  Bractwo Żywego Różańca

Bractwo Żywego Różańca
oraz Matka Boska Częstochowska

Wyrazem tej maryjnej pobożności w Polskiej Misji Katolickiej (PMK) w Strasburgu było założenie w 1954 r. Bractwa Żywego Różańca, które w 1961 r. ufundowało sztandar maryjny, a w 1963 r. - obraz Matki Bożej Częstochowskiej, który jest tak bardzo bliski sercu każdego Polaka. Bractwo to nieprzerwanie działa. Obecnie jego zelatorką jest pani Maria Krawczyk, która kilka lat temu zainicjowała odmawianie dziesiątki różańca po Mszy św. przez członków Róży różańcowej oraz chętnych parafian. Ta inicjatywa przyjęła się i jest kontynuowana....dalej

·  Matka Boska Częstochowska
Fatima
W latach 90-tych z inicjatywy grupy parafian, pochodzenia portugalskiego, wnętrze naszego kościoła wzbogaciło się o figurę Matki Bożej Fatimskiej, która przez nich została ufundowana. Było to okazją do rozpoczęcia procesji fatimskich, które mają miejsce od mają do października, każdego 13-go dnia miesiąca.Są one kontynuowane do dnia dzisiejszego. Procesje te gromadzą przedstawicieli różnych parafii. Odmawiany jest różaniec, po nim odprawiana Msza sw., a następnie ma miejsce symboliczna procesja z figurą przez środek kościoła do kaplicy Najświętszego Sakramentu, w której na stałe jest umieszcza figura Matki Bożej...dalej
Szensztat to Ruch Katolicki
którego celem jest wypełnianie Ewangelii Jezusa Chrystusa w charakterystyczny sposób.  Ruch ma na celu ponownie połączyć wiarę z życiem codziennym, w szczególności poprzez głęboką miłość do Maryi. Jesteśmy wspólnotą międzynarodową obecną na wszystkich kontynentach, a nasi członkowie to osoby duchowne i świeckie o przeróżnych powołaniach.
Pielgrzymująca MTA -To duszpasterska inicjatywa Ruchu Szensztackiego, która jest jedną z wielu form nowej ewangelizacji, polegającą na pielgrzymowaniu Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej w małym, przenośnym obrazie...dalej

·   Szensztat-Pielgrzymująca MTA
CREATED BY  M. KŁOBUCHOWSKI
MISSION CATHOLIQUE POLONAISE DE STRASBOURG
Wróć do spisu treści