Duszpasterze Polskiej Misji Katolickiej - Polska Misja Katolicka Strasbourg

STRASBOURG
POLSKA MISJA KATOLICKA
MISSION CATHOLIQUE POLONAISE DE STRASBOURG
Przejdź do treści

Duszpasterze Polskiej Misji Katolickiej

Ks. Kan. Ryszard Górski
(diecezja tarnowska)
Ksiedza Proboszcza w posłudze duszpasterskiej wspiera
ksiądz ppłk Maciej Śliwa


Poprzedni proboszczowie:

 • Ks. Kan. Stanisław Kupczak (obecnie  proboszcz w Fegersheim oraz formator duchowy w Seminarium Duchownym w Strasburgu)
 • Ks. Zdzisław Karoń (obecnie proboszcz w Neuf-Brisach)W poprzednich latach w posłudze duszpasterskiej Polską Misję Katolicka w Strasbourgu wspierali:
 • Ks. płk dr Piotr Majka
 • Ks. Dawid Matusiak (diecezja włocławska) - studia z zakresu histori kościoła
 • Ks. Karol Węsierski-Tesen (diecezja pelplińska) - studia z zakresu religiologi
 • Ks. Wojciech Gliniecki (diecezja pelplińska) - studia z zakresu teologii moralnej
 • Ks. Adam Zieliński (diecezja włocławska) - studia z zakresu teologii pastoralnej
 • Ks. Tomasz Syldatk (diecezja pelplińska) - obecnie pracuje w Wydziale Duszpasterskim Kurii Diecezjalnej w Pelplinie oraz wykłada w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Pelplińskiej)
 • Ks. mgr Łukasz Świątek (diecezja włocławska) - obecnie posługa duszpasterska we Włocławku)
 • Ks. dr Wojciech Niemczewski (diecezja pelplińska - obecnie dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej w Pelplinie oraz wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Pelplińskiej)
 • Ks. dr Aleksander Dziadowicz (diecezja pelplińska - obecnie proboszcz w parafii Skorzewo k. Kościerzyny oraz wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Pelplińskiej)
 • Ks. dr Wojciech Klawikowski (diecezja pelplińska - obecnie proboszcz w parafii Grzybno k. Kartuz oraz wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Pelplińskiej)
 • Ks. dr Andrzej Wachowicz (diecezja koszalińsko-kołobrzeska - obecnie moderator krajowy Domowego Kościoła Gałęzi Rodzinnej ruchu Światło - Życie, diecezjalny duszpasterz rodzin Diecezji Koszalińsko - Kołobrzeskiej
 • Ks. mgr lic. Zbigniew Rutkowski (diecezja pelplińska - obecnie proboszcz parafii pw. świętego Mikołaja w Gniewie n. Wisłą, wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Pelplińskiej)
 • Ks. Kan. dr Ryszard Różycki (diecezja pelplińska - obecnie proboszcz parafii pw. św. Kazimierza w Kartuzach, wykładowca teologii moralnej w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Pelplińskiej)NOTRE DAME DE LOURDES
CREATED BY  M. KŁOBUCHOWSKI
MISSION CATHOLIQUE POLONAISE DE STRASBOURG
Wróć do spisu treści